Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE

24 APR 2018 00:24
Glöm inte planera in årsmötet den 10 juni.
 • Uppdaterad: 16 MAJ 2018 22:41

Rimbo HK:s årsmöte söndagen den klockan 18.00 den 10 juni 2018 i Sparbankshallen, Rimbo

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Dessa handlingar finns att tillgå via kontakt med This is a mailto link . Dessa finns från 1 juni. De kommer även att finnas i uppdtryckt upplaga under mötet

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Detta för att styrelsen till årsmötet ska ge skriftligt yttrande över motionerna.

Förslag till Dagordning  

Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om kallelse till årsmötet utfärdats på korrekt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 2. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 5. Val av

          a, föreningens ordförande för en tid av 1 år (i tur att avgå Ina Brundin)

          b, 2 st. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (i tur att avgå Monica Åkerlind och Gunilla Bohman)

          c, 2 st. suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år (i tur avgå Roger Pettersson och Anders Broberg)

     11. 1 st. revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år

     12. 2 st. ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

     13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Mötet avslutas

 

 

 

Skribent: Helene Tollbring
Epost: Adressen Gömd
 
 
 
 
 Dagen då Rimbo skrev historia

 

Postadress:
Rimbo HK Roslagen - Handboll
Roger Pettersson, Smedjevägen 9. lgh. 1101
76231 Rimbo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info